Waarom een MVO Kieswijzer?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen iets van bedrijven. Ook de overheid heeft hierin een taak. Het MVO Platform ziet de overheid als wet- en regelgever, marktpartij en voorbeeldconsument, en als facilitator van MVO.

Het MVO Platform vindt dat de overheid verder moet gaan en veel duidelijker moet aangeven wat minimaal van bedrijven mag worden verwacht omtrent om het respecteren van milieu en mensenrechten in binnen- en buitenland. Bovendien moet de overheid dit bekrachtigen in beleid en wetgeving. Wanneer betrokken bij missstanden, moeten bedrijven aansprakelijk worden gesteld.

De MVO Kieswijzer laat zien hoe politieke partijen vinden dat de rol van de overheid bij MVO moet zijn. Hechten ze er belang aan? Gaan ze een stap verder dan alleen stimuleren? Verbinden ze consequenties aan maatschappelijk onverantwoord gedrag?

De volgende leden van het MVO Platform werkten mee aan de MVO Kieswijzer: Amnesty International, CNV Internationaal, FNV Mondiaal, Landelijke India Werkgroep, Oxfam Novib, Schone Kleren Campagne, SOMO, Tax Justice NL en UNICEF Nederland. Daarnaast leverde de Foundation Max van der Stoel een bijdrage aan de Kieswijzer.

Methodiek

Het MVO Platform vergeleek de verkiezingsprogramma’s 1 van de elf grootste politieke partijen (CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD en 50 Plus) op negen MVO-onderwerpen. Alle partijen hebben de mogelijkheid gehad om te reageren op de beoordelingen van de MVO Kieswijzer en eventuele correcties of aanvullingen toe te sturen. Alleen publiekelijk beschikbare partijstandpunten zijn meegenomen in de beoordeling van de MVO Kieswijzer.

  1. Transparantie
  2. MVO-voorwaarden
  3. Afspraken met bedrijven
  4. Wetgeving
  5. Toezicht
  6. Arbeidsomstandigheden
  7. Slachtoffers
  8. MVO-diplomatie
  9. Belastingontwijking

Op elk onderwerp kon een score van 0, 1, 2 of 3 sterren behaald worden. Elke partij kon maximaal 27 sterren behalen.

MVO Kieswijzer - 3 punten3 sterren: versterking MVO-beleid
MVO Kieswijzer - 2 punten2 sterren: beperkte versterking MVO-beleid
MVO Kieswijzer - 1 punten1 ster: neutraal / onduidelijk
MVO Kieswijzer - 0 punten0 sterren: geen vermelding/ verzwakking van MVO-beleid

Over het MVO Platform

Het MVO Platform is een netwerk van maatschappelijke organisaties en vakbonden actief op het terrein van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het MVO Platform is opgericht om de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties te versterken en om de gezamenlijke stem te laten horen richting politiek en bedrijfsleven.

Disclaimer

De website mvokieswijzer.nl is een uitgave van het MVO Platform. Deze website bevat een interpretatie van de standpunten uit de (concept-) verkiezingsprogramma’s van politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017 zoals die bekend waren op 19 januari 2017. Het MVO Platform heeft de informatie op deze website zorgvuldig samengesteld, maar kan op geen enkele manier instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Het MVO Platform aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie op deze website. Ook is het MVO Platform niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt vanuit mvokieswijzer.nl

Scroll to top