Wetgeving: MVO verplichten

De verantwoordelijkheid van bedrijven in internationale productieketens in vastgelegd in internationale richtlijnen 1 De Nederlandse overheid onderschrijft deze internationale richtlijnen waardoor alle Nederlandse bedrijven hieraan moeten voldoen. Zij heeft dit echter niet bij wet vastgelegd en gaat uit van vrijwillige inzet van bedrijven. Hierdoor worden niet alle bedrijven aangesproken en blijft het naleven van de richtlijnen vrijblijvend.

Er zijn maar weinig effectieve nationale en internationale mechanismen om bedrijven ter verantwoording te roepen als zij betrokken zijn bij schendingen. Ook worden bedrijven zelden strafrechtelijk vervolgd voor schendingen, zeker als deze in het buitenland plaatsvinden.

MVO-beleid 'MVO verplichten' volgens het MVO Platform. Lees verder

Om te waarborgen dat Nederlandse bedrijven aan de minimumstandaarden voldoen, is wetgeving nodig; wetgeving die bedrijven verplicht actief misstanden en risico’s op te sporen in hun keten en misstanden te voorkomen en aan te pakken als ze toch worden aangetroffen. Daarbij hoort ook het compenseren van schade aan slachtoffers en transparantie over de keten en het gevoerde beleid.

Deze wettelijke plichten kunnen worden ingevoerd voor alle (grote) bedrijven of per sector. De prioriteit moet liggen bij bedrijven die opereren in sectoren of gebieden die (grote risico’s op) misstanden kennen.
Naast het invoeren van nationale wetgeving zou Nederland, te beginnen in de EU, een leidende rol kunnen spelen om de minimumstandaarden voor bedrijven ook internationaal wettelijk vast te leggen.
 


CDA

- Wetgeving: CDA doet in het verkiezingsprogramma geen voorstellen voor MVO-verplichtingen Lees verder

Christenunie

- De CU stelt wetgeving voor omtrent de (internationale) zorgplicht van Lees verder

D66

- Wetgeving: D66 doet in het verkiezingsprogramma geen voorstellen voor MVO-verplichtingen Lees verder

Groenlinks

- Wetgeving: GroenLinks doet diverse voorstellen voor bindende wetgeving voor internationaal Lees verder

PvdA

- Wetgeving: De PvdA stelt wetgeving voor om de verkoop en Lees verder

PvdD

- Wetgeving: De PvdD bepleit diverse verplichtingen op het gebied van Lees verder

PVV

- Wetgeving: De PVV doet in het verkiezingsprogramma geen voorstellen voor Lees verder

SGP

- Wetgeving: De SGP doet geen voorstellen voor MVO-verplichtingen voor bedrijven. Lees verder

SP

- Wetgeving: De SP stelt regels voor MVO voor bedrijven voor Lees verder

VVD

- Wetgeving: De VVD doet in het verkiezingsprogramma geen voorstellen voor Lees verder

50 Plus

- Wetgeving: 50PLUS doet in het verkiezingsprogramma geen voorstellen voor MVO-verplichtingen Lees verder
Scroll to top