Transparantie door bedrijven

Consumenten, werknemers, omwonenden en beleggers hebben informatie van bedrijven nodig. Bijvoorbeeld om te bepalen of zij met het bedrijf in gesprek gaan over de gevolgen die ze ondervinden van bepaalde bedrijfsactiviteiten. Transparantie door bedrijven is daarom een noodzaak én een voorwaarde voor MVO, maar is helaas (nog) niet af te dwingen. 

Voor financiële informatie is al veel geregeld. Bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om aandeelhouders en de fiscus van informatie te voorzien. Dit geldt niet voor niet-financiële informatie. 1 De overheid heeft ervoor gekozen om bedrijven te stimuleren om te rapporteren over hun MVO-beleid. Voor slechts een klein deel van alle bedrijven bestaat sinds 2017 een wettelijke plicht tot MVO-rapportage.

MVO-beleid 'transparantie' volgens het MVO Platform Lees verder

Nederland zou over moeten gaan tot een wettelijk verplichte MVO-rapportage die voor meer bedrijven geldt dan nu het geval is. 2 Daarin geven bedrijven inzicht in; hun keten; de impact die zij hebben in productielanden; en hun inspanningen om negatieve effecten tegen te gaan.

Naast verplichte rapportages kan de overheid maatregelen nemen om consumenten beter te informeren, zodat zij bewustere keuzes kunnen maken. Denk aan labels of (controle op) keurmerken die de consument betrouwbare informatie geven en hen informeren over de productsamenstelling en de productiewijze.

Ook het succes van MVO-beleid van de overheid staat of valt bij transparantie door bedrijven. Denk aan duurzaam inkopen door de overheid of het stellen van MVO-voorwaarden bij overheidssteun aan bedrijven. De overheid stelt hierbij nog nauwelijks transparantie-eisen.

Lees de voorstellen over transparantie van het MVO Platform in Actieve overheid, transparante bedrijven (2013)


CDA

- Transparantie: Het CDA doet geen voorstellen over transparantie door bedrijven Lees verder

Christenunie

- Transparantie: De CU doet concrete en ambitieuze voorstellen met betrekking Lees verder

D66

- Transparantie: D66 maakt doet diverse voorstellen m.b.t. transparantie door bedrijven Lees verder

Groenlinks

- Transparantie: GroenLinks wil (verkiezingsprogramma Tweede Kamer) transparantie door bedrijven over Lees verder

PvdA

- Transparantie: De PvdA doet concrete en ambitieuze voorstellen voor transparantie Lees verder

PvdD

- Transparantie: De PvdD doet ambitieuze voorstellen voor verplichte rapportage door Lees verder

PVV

- Transparantie: De PVV doet geen voorstellen over transparantie door bedrijven Lees verder

SGP

- Transparantie: De SGP benoemt het vragen ‘van transparantie door bedrijven Lees verder

SP

- Transparantie: De SP doet enkele voorstellen over transparantie door bedrijven Lees verder

VVD

- Transparantie: De VVD doet geen voorstellen over transparantie door bedrijven Lees verder

50 Plus

- Transparantie: 50PLUS doet geen voorstellen over transparantie door bedrijven over Lees verder
Scroll to top