Controle en toezicht

Houden bedrijven zich aan MVO-richtlijnen? Voldoen ze aan de MVO-voorwaarden die de overheid stelt? Zijn berichten over betrokkenheid van bedrijven bij misstanden terecht? Deze vragen zou een toezichthouder moeten onderzoeken.

Nu ontbreekt dit toezicht volledig. Toezicht kan het MVO-beleid van de Nederlandse overheid geloofwaardiger maken. Ook kan een toezichthouder ervoor zorgen dat kennis en ervaring wordt gebundeld, waardoor verwachtingen van bedrijven helder zijn, beleid consequent wordt toegepast en verder kan worden ontwikkeld.

MVO-beleid ‘Controle en toezicht’ volgens het MVO Platform Lees verder

Toezicht kan uiteenlopende vormen aannemen: een ‘ombudsman voor MVO’, vervolging van bedrijven voor ernstigste schendingen door het Openbaar Ministerie (OM) of nieuwe taken rond MVO voor een al bestaande autoriteit of instituut. Elke stap op dit gebied is een stap vooruit.

Bij toezicht hoort een pakket aan bevoegdheden. Informatie van de betreffende bedrijven moet bijvoorbeeld opgevraagd kunnen worden. Geconstateerde schendingen van milieu, arbeids- en mensenrechten of uitblijvende verbeteringen, moeten consequenties hebben voor bedrijven 1. Een toezichthouder kan de namen van goed presterende bedrijven én van slecht presterende bedrijven publiek maken.

Toezicht is het meest dringend nodig daar waar slachtoffers verhaal willen halen. Lees ook hier.


CDA

- Toezicht: Het CDA doet geen voorstellen voor toezicht en controle Lees verder

Christenunie

- Toezicht: De CU wil een onafhankelijke toezichthouder benoemen voor bedrijven Lees verder

D66

- Toezicht: D66 doet ambitieuze voorstellen voor het houden van toezicht Lees verder

Groenlinks

- Toezicht: GroenLinks omschrijft ambities voor een groene en duurzame economie Lees verder

PvdA

- Toezicht: De PvdA doet diverse voorstellen voor verplichtingen, bescherming en Lees verder

PvdD

- Toezicht: De Partij voor de Dieren wil de controle en Lees verder

PVV

- Toezicht: De PVV doet geen voorstellen voor toezicht en controle Lees verder

SGP

- Toezicht: De SGP doet geen voorstellen voor toezicht en controle Lees verder

SP

- Toezicht: De SP stelt voor om de capaciteit en focus Lees verder

VVD

- Toezicht: De VVD doet geen voorstellen voor toezicht en controle Lees verder

50 Plus

- Toezicht: 50PLUS hecht waarde aan de SDG’s, duurzaamheid en fair Lees verder
Scroll to top