Toegang tot recht voor slachtoffers

Slachtoffers van mensenrechten- en milieuschendingen door bedrijven moeten toegang hebben tot recht. Er moeten voor hen juridische en niet-juridische wegen openstaan om verhaal te halen. Overheden hebben volgens internationale mensenrechtenverdragen de plicht om daarvoor te zorgen.

Functioneert het rechtssysteem in eigen land niet? Dan moet er vrije toegang mogelijk zijn tot de rechter in het land waar het bedrijf gevestigd is. Momenteel zijn er voor slachtoffers van schendingen door Nederlandse bedrijven in het buitenland veel obstakels om in Nederland hun recht te halen 1.

MVO-beleid ‘Toegang tot recht’ volgens het MVO Platform  Lees verder

Het MVO Platform zou willen zien dat ondersteuning van deze slachtoffers wordt uitgebreid om de enorme rechtsongelijkheid tussen slachtoffer en het aangeklaagde bedrijf te verminderen. Bijvoorbeeld in de vorm van financiële steun voor het benodigde juridische onderzoek.Ook moeten slachtoffers meer juridische mogelijkheden krijgen, bijvoorbeeld door het verruimen van het inzagerecht en het verbeteren van de transparantie over de concernstructuur, zodat ze weten wie ze kunnen aanklagen.

Daarnaast kan de zorgplicht van bedrijven en bestuurders beter wettelijk worden vastgelegd en zou Nederland ‘collectief verhaal’ moeten invoeren. Tot slot zou ook het Openbaar Ministerie (OM) een actievere rol moeten spelen. Bijvoorbeeld in het opsporen en vervolgen van bedrijfsgerelateerde mensenrechten- of milieuschendingen. Ook als slachtoffers kiezen voor niet-juridische wegen om verhaal te halen, is toezicht nodig op het naleven van de gemaakt afspraken voor schadeloosstellingen aan gedupeerden.

 


CDA

- Slachtoffers: Het CDA doet geen voorstellen die de rechtspositie van Lees verder

Christenunie

- Slachtoffers: De ChristenUnie doet enkele concrete voorstellen om slachtoffers van Lees verder

D66

- Slachtoffers: D66 maakt geen expliciete vermelding voor het ondersteunen van Lees verder

Groenlinks

- Slachtoffers: GroenLinks stelt voor dat slachtoffers van bedrijven die ‘herhaaldelijk’ Lees verder

PvdA

- Slachtoffers: De partij stelt dat bedrijven aangesproken en aangeklaagd kunnen Lees verder

PvdD

- Slachtoffers: De PvdD wil de rechtspositie van slachtoffers van bedrijfsgerelateerde Lees verder

PVV

- Slachtoffers: De PVV doet geen voorstellen die de rechtspositie van Lees verder

SGP

- Slachtoffers: De SGP doet geen voorstellen die de rechtspositie van Lees verder

SP

- Slachtoffers: De SP wil dat bedrijven aansprakelijk gesteld kunnen worden Lees verder

VVD

- Slachtoffers: De VVD doet geen voorstellen die de rechtspositie van Lees verder

50 Plus

- Slachtoffers: 50PLUS doet geen voorstellen die de rechtspositie van slachtoffers Lees verder
Scroll to top