MVO-voorwaarden aan overheidssteun

Bedrijven ontvangen van de overheid subsidies, leningen, verzekeringen, belastingsvermindering, garanties en immateriële steun. Ook is de overheid klant, consument en opdrachtgever. 1 Door het stellen van (MVO-) voorwaarden kan de overheid invloed uitoefenen op bedrijven.

Bij bepaalde vormen van steun doet de overheid dit al. Zo mogen Nederlandse bedrijven alleen deelnemen aan handelsmissies wanneer zij aangeven dat ze voldoen aan de OESO Richtlijnen. In de praktijk is dit niet waterdicht, omdat er verder geen controle is. Daardoor zijn er bedrijven die steun ontvangen, maar die de richtlijnen niet in praktijk brengen of die betrokken zijn bij ernstige milieu-, arbeids- en mensenrechtenschendingen. De overheid heeft al het voornemen om duurzaam in te kopen. Dat klinkt goed, maar de praktijk valt tegen. Vooral met sociale aspecten (zoals arbeidsomstandigheden) wordt nog nauwelijks rekening gehouden.

MVO-beleid 'MVO-voorwaarden' volgens het MVO Platform Lees verder

De naleving van MVO-voorwaarden voor bedrijven kan verbeterd worden door meer controle en toezicht. Ook het in gebreke blijven kan dan gevolgen krijgen.

Daarnaast moeten MVO-voorwaarden gaan gelden voor álle vormen van overheidssteun aan bedrijven. Veel financieringsloketten voor bedrijven stellen nu nog geen MVO-voorwaarden. Ook kan de Nederlandse overheid bedrijven veel meer prikkelen tot MVO door hier tijdens handelsmissies meer aandacht aan te besteden.

De Rijksoverheid mag veel meer ambitie tonen om haar inkoop verantwoord en duurzaam te maken en kan ook lagere overheden (gemeentes, provincies en waterschappen) hiertoe stimuleren. Verder valt op dat de criteria die de Nederlandse overheid zelf hanteert bij duurzaam inkopen, ánders en zwakker zijn dan die in het overige MVO-beleid van de overheid. De criteria voor duurzaam inkopen moeten in lijn gebracht worden met de OESO Richtlijnen, zoals al in ander MVO-beleid is gedaan.

 


CDA

- MVO-voorwaarden: Het CDA doet geen voorstellen voor MVO-voorwaarden voor duurzaam Lees verder

Christenunie

- MVO-voorwaarden: De CU doet concrete en ambitieuze voorstellen voor bedrijven Lees verder

D66

- MVO-voorwaarden: D66 zet in op 100% duurzaam inkopen van alle Lees verder

Groenlinks

- MVO-voorwaarden: GroenLinks stelt voor dat overheidsinstanties duurzamer gaan inkopen. Dit Lees verder

PvdA

- MVO-voorwaarden: De PvdA maakt geen vermelding van duurzaam inkopen of Lees verder

PvdD

- MVO-voorwaarden: De PvdD doet diverse voorstellen voor de overheid om Lees verder

PVV

- MVO-voorwaarden: De PVV doet geen voorstellen voor MVO-voorwaarden voor duurzaam Lees verder

SGP

- MVO-voorwaarden: De SGP pleit voor een overheid die meer duurzaam Lees verder

SP

- MVO-voorwaarden: De SP stelt voor dat de overheid voortaan altijd Lees verder

VVD

- MVO-voorwaarden: De VVD zegt mensenrechten belangrijk te vinden bij exportvergunningen, Lees verder

50 Plus

- MVO-voorwaarden: 50PLUS maakt geen vermelding van MVO-voorwaarden voor bedrijven die Lees verder
Scroll to top