MVO-diplomatie

Schendingen van milieu- en mensenrechten vinden vaak plaats in landen met een zwak bestuur of slecht toezicht. (Nederlandse) bedrijven moeten zich ook onder die omstandigheden aan alle internationale normen houden. De Nederlandse overheid kan invloed uitoefenen door de betreffende overheid aan te spreken op haar verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de impact van bedrijven.

In beleidsdocumenten benadrukt de overheid dat zij diplomatieke relaties inzet ter bevordering van MVO 1. Daarnaast stelt de Nederlandse overheid dat MVO een belangrijk onderdeel vormt van Nederlandse handelsmissies. Dit zijn mooie intenties, maar in de praktijk zien we  dat handelsbevordering vaak zwaarder weegt.

MVO-beleid ‘MVO-diplomatie’ volgens het MVO Platform Lees verder

Ambassades en bewindspersonen kunnen MVO bevorderen door MVO-risico’s steeds op de agenda te zetten in contact met overheden in ontwikkelingslanden.

Bij schendingen in andere landen kan Nederland hulp en samenwerking aanbieden aan overheden, bijvoorbeeld bij het verbeteren van handhaving en toezicht. MVO moet een integraal onderdeel zijn van alle economische en politieke betrekkingen die Nederland aangaat. Waar mogelijk voert Nederland ook MVO-diplomatie uit in Europees verband.

 


CDA

- MVO-diplomatie: Het CDA wil diplomatie en handel samenbrengen om de Lees verder

Christenunie

- MVO-diplomatie: De CU wil mensenrechten beter integreren in divers beleid, Lees verder

D66

- MVO-diplomatie: D66 ziet diplomatie als een belangrijk middel om, naast Lees verder

Groenlinks

- MVO-diplomatie: GroenLinks stelt dat vredes-, mensenrechten- en ontwikkelingsdiplomatie voorrang krijgen Lees verder

PvdA

- MVO-diplomatie: De PvdA wil diplomatie via ambassades inzetten voor o.a. Lees verder

PvdD

- MVO-diplomatie: De PvdD doet geen voorstellen voor MVO-diplomatie. Lees reactie Lees verder

PVV

- MVO-diplomatie: De PVV doet in het verkiezingsprogramma geen voorstellen voor Lees verder

SGP

- MVO-diplomatie: De SGP doet in het verkiezingsprogramma geen voorstellen voor Lees verder

SP

- MVO-diplomatie: De SP doet in het verkiezingsprogramma geen voorstellen voor Lees verder

VVD

- MVO-diplomatie: De VVD wil diplomatie inzetten voor de bescherming van Lees verder

50 Plus

- MVO-diplomatie: 50PLUS doet geen voorstellen voor MVO-diplomatie in het programma Lees verder
Scroll to top