Belastingontwijking

Belasting is de belangrijkste en duurzaamste financieringsbron voor de ontwikkeling van een samenleving. Toch zijn er rijke mensen, banken en multinationals die niet tot nauwelijks belasting betalen door gebruik te maken van belastingparadijzen, ondersteund door accountants, advocaten en lobbyisten.

Nederland is zo’n belastingparadijs en functioneert als spin in het web voor grote bedrijven die hun inkomsten onbelast wegsluizen uit arme en rijke landen. Wereldwijd lopen overheden ongeveer € 5,4 miljard aan belastinginkomsten mis door het Nederlandse gedoogbeleid voor belastingontwijking. Vrijwel alle internationaal opererende bedrijven hebben een Nederlandse vestiging opgenomen in hun bedrijfsstructuur, ook wel brievenbusfirma genoemd. 1 Het Nederlandse fiscale stelsel maakt het voor internationaal opererende bedrijven mogelijk om belasting te ontwijken in het land waar het bedrijf echt actief is.

MVO-beleid ‘Belastingontwijking’ volgens het MVO Platform Lees verder

De Nederlandse belastingwetgeving moet zodanig worden aangepast dat zij alleen geldt voor reële economische activiteiten. Nederland moet het parkeren van winsten in belastingparadijzen tegengaan door bepaalde onbelaste of laag belaste winsten van buitenlandse dochterbedrijven, zoals rente en royalty's, in Nederland alsnog te belasten.

De Nederlandse overheid zou bedrijven moeten verplichten tot een publieke ‘country-by-country’-rapportage. 2 Ook moet er een publiek register komen van beneficial owners, zodat iedereen weet wie de uiteindelijke eigenaars zijn achter brievenbusfirma’s en ondoorzichtige bedrijfsstructuren. Daarnaast zou er transparantie moeten zijn over belastingafspraken tussen de overheid en bedrijven.

In Europa zou een minimumtarief moeten worden afgesproken voor de vennootschapsbelasting. Ook moet er een einde komen aan het misbruik van innovatieregelingen om belasting te ontwijken.

Tot slot zou exportsteun voor transacties via belastingparadijzen moeten stoppen.

 


CDA

- Belastingontwijking: Het CDA doet diverse voorstellen voor de aanpak van Lees verder

Christenunie

- Belastingontwijking: De CU doet diverse voorstellen om belastingontwijking en -ontduiking Lees verder

D66

- Belastingontwijking: D66 doet enkele voorstellen om belastingontwijking en -ontduiking aan Lees verder

Groenlinks

- Belastingontwijking: GroenLinks doet diverse, zeer concrete voorstellen om belastingontwijking aan Lees verder

PvdA

- Belastingontwijking: De Partij van de Arbeid doet diverse voorstellen om Lees verder

PvdD

- Belastingontwijking: De PvdD doet diverse vergaande voorstellen voor het aanpakken Lees verder

PVV

- Belastingontwijking: De PVV doet geen voorstellen om belastingontwijking en -ontduiking Lees verder

SGP

- Belastingontwijking: SGP doet enkele voorstellen voor de aanpak van belastingontwijking Lees verder

SP

- Belastingontwijking: De SP noemt diverse ambities om belastingontwijking aan te Lees verder

VVD

- Belastingontwijking: De VVD doet geen heldere voorstellen om belastingontduiking en Lees verder

50 Plus

- Belastingontwijking: De partij doet geen concrete voorstellen om belastingontwijking en Lees verder
Scroll to top