Goede arbeidsomstandigheden

MVO omvat een brede waaier aan onderwerpen. Sommige onderwerpen pakt het bedrijfsleven enthousiaster op dan andere. Vaak is er te weinig aandacht voor fatsoenlijk werk voor werknemers in de hele keten. Het MVO Platform ziet daarom noodzaak dat overheidsbeleid aangescherpt wordt om deze schrijnende schendingen aan te pakken: onleefbaar loon, kinderarbeid en slavernij.

Onleefbaar loon: Een ‘leefbaar loon’ is een loon waarmee een werknemer zichzelf en zijn of haar gezin kan onderhouden. Onleefbaar loon leidt vaak tot excessief overwerk. De Nederlandse regering heeft leefbaar loon benoemd als prioriteit in haar MVO-beleid. 1 

Kinderarbeid: Volgens ILO-verdragen is kinderarbeid werk dat het recht op regulier dagonderwijs in de weg staat of dat schadelijk is voor de gezondheid en ontwikkeling van een kind tot 15 jaar. Ook gevaarlijk werk verricht door kinderen van 15 tot 18 jaar valt hieronder. Bijna alle landen ratificeerde deze ILO-verdragen, desondanks komt kinderarbeid nog veelvoudig voor 2. Kinderarbeid is prioriteit in het MVO-beleid van de Nederlandse regering. 

Moderne slavernij: Hieronder vallen alle vormen van gedwongen arbeid 3, systematische uitbuiting, excessieve werkuren (seksueel en ander) misbruik en vernedering op de werkplek.  Naar schatting zijn er tussen de 36 en bijna 50 miljoen slachtoffers. Wereldwijd neemt deze problematiek toe. Nederland spreekt zich weliswaar uit tegen moderne slavernij, maar moet het nieuwe ILO-protocol, bij het Verdrag tegen dwangarbeid, nog ratificeren.  

Beleid 'Goede arbeidsomstandigheden' volgens het MVO Platform Lees verder

Het MVO Platform ziet noodzaak om de aanpak van onleefbaar loon, kinderarbeid en moderne slavernij ook wettelijk vast te leggen bijvoorbeeld door snelle invoering van zorgplicht en transparantie over deze onderwerpen. 

De overheid zou concrete tijdsgebonden afspraken met het bedrijfsleven moeten maken over de uitbetaling van een leefbaar loon in internationale ketens.

Over kinderarbeid is een wet in voorbereiding (Wet Zorgplicht Kinderarbeid). Maar daarnaast dienen bedrijven openbaar te maken hoe zij kinderarbeid in de keten voorkomen en aanpakken.

Nederland zou verder het nieuwe ILO- protocol over moderne slavernij met spoed moeten ratificeert en er concreet beleid aan koppelen.

 


CDA

- Arbeidsomstandigheden: Het CDA doet geen voorstellen om onleefbaar loon, moderne Lees verder

Christenunie

- Arbeidsomstandigheden: De CU streeft naar een wettelijke ondergrens voor eerlijke Lees verder

D66

- Arbeidsomstandigheden: D66 doet voorstellen om onleefbaarloon, moderne slavernij en kinderarbeid Lees verder

Groenlinks

- Arbeidsomstandigheden: GroenLinks benoemt specifiek de inzet voor een leefbaar loon Lees verder

PvdA

- Arbeidsomstandigheden: De PvdA doet concrete voorstellen om kinderarbeid aan te Lees verder

PvdD

- Arbeidsomstandigheden: De PvdD doet voorstellen voor een stevige aanpak van Lees verder

PVV

- Arbeidsomstandigheden: De PVV doet geen voorstellen om onleefbaar loon, moderne Lees verder

SGP

- Arbeidsomstandigheden: De SGP doet geen voorstellen om onleefbaar loon, moderne Lees verder

SP

- Arbeidsomstandigheden: De SP doet geen voorstellen om onleefbaar loon, moderne Lees verder

VVD

- Arbeidsomstandigheden: De VVD doet geen voorstellen om onleefbaar loon, moderne Lees verder

50 Plus

- Arbeidsomstandigheden: 50PLUS doet geen specifieke voorstellen om onleefbaar loon, moderne Lees verder
Scroll to top