Afspraken met bedrijven

De Nederlandse overheid hanteert [of baseert haar beleid op] internationale richtlijnen 1 waarin is vastgelegd dat alle (ook buitenlandse) schakels in de productieketen tot de verantwoordelijkheid van de onderneming behoren. Alle Nederlandse bedrijven zouden hieraan moeten voldoen. De overheid heeft echter niet bij wet vastgelegd dat bedrijven hieraan moeten voldoen. 

Zij wil dat bedrijven zelf aan de slag gaan of onderling (of ook met overheid of maatschappelijke organisaties) afspraken maken over hoe zij de MVO-richtlijnen gaan naleven, om zo een einde te maken aan de vele schendingen van milieu-, arbeids- en mensenrechten. Een voorbeeld is het IMVO-convenantenbeleid 2.

MVO-beleid 'Afspraken met bedrijven' volgens het MVO Platform Lees verder

Het MVO Platform verwacht dat door dit beleid een deel van de bedrijven serieus de risico’s in hun keten gaat aanpakken. Wel zijn er extra voorwaarden nodig om het beleid echt te laten slagen.

De overheid moet een actieve rol blijven spelen. Zo draagt zij uit welke richtlijnen bedrijven moeten naleven en geeft daarbij verheldering over de minimum-verwachtingen en het gewenste ambitieniveau. Daarnaast moet de overheid zelf deelnemen aan de afspraken en een rol spelen in het uitvoeren, bewaken en naleven van de afspraken. Tot slot verbindt zij consequenties aan het niet-meedoen of niet naleven van deze afspraken door bedrijven.


CDA

- Afspraken met bedrijven: Het CDA doet geen voorstellen over afspraken Lees verder

Christenunie

- Afspraken met bedrijven: De CU versterkt multi-stakeholder initiatieven voor MVO Lees verder

D66

- Afspraken met bedrijven: D66 wil een schone, groene en sociale Lees verder

Groenlinks

- Afspraken met bedrijven: GroenLinks richt zich op een groene en Lees verder

PvdA

- Afspraken met bedrijven: De PvdA doet concrete voorstellen voor maatregelen Lees verder

PvdD

- Afspraken met bedrijven: De PvdD noemt een heldere ondergrens voor Lees verder

PVV

- Afspraken met bedrijven: De PVV doet geen voorstellen over afspraken Lees verder

SGP

- Afspraken met bedrijven: De SGP benadrukt het belang van samenwerking Lees verder

SP

- Afspraken met bedrijven: De SP wil regels op het gebied Lees verder

VVD

- Afspraken met bedrijven: De VVD stelt het belang van Nederlandse Lees verder

50 Plus

- Afspraken met bedrijven: 50PLUS doet geen voorstellen over afspraken met Lees verder
Scroll to top