PvdA: Belastingontwijking

De Partij van de Arbeid doet diverse voorstellen om belastingontwijking aan te pakken.

“We verruimen de mogelijkheden om adviseurs te vervolgen die meewerken aan belastingontduiking en agressieve belastingontwijking.” (p. 26)

“Wij willen structureel 30 miljoen euro extra vrijmaken voor het gericht opsporen en oprollen van belastingontwijkingsconstructies, witwaspraktijken en fraude. Witteboordfraude moet veel actiever worden bestreden, o.a. door hogere straffen.” (pp. 35-36)

“De fiscale subsidieregelingen voor innovatie voor het bedrijfsleven (WBSO en innovatiebox) willen wij budgetteren en versoberen.” (p. 36)

“De internationale race naar de bodem bij de winstbelasting moet stoppen. Nederland moet inzetten op een zwarte lijst van belastingparadijzen, publieke rapportage per land over de betaalde winstbelasting door multinationals en een Europees minimumtarief voor de winstbelasting.” (p. 36)

“Belastingen zijn het sterkste wapen tegen ongelijkheid. Wij willen internationale belastingontwijking tegengaan, zoals ook in hoofdstuk vijf (partijprogramma) is te lezen, en wij beginnen in Europa. Internationale bedrijven moeten verplicht worden openbaar te maken waar ze actief zijn en hoeveel belasting ze betalen per land.” (p. 59)

“De concurrentie tussen landen moeten we zien te doorbreken door te werken aan een harmonisatie van de grondslag van de vennootschapsbelasting en het invoeren van minimumtarieven. De belastingdiensten van landen moeten ook nauwer gaan samenwerken zodat we zwartspaarders en internationale witwasconstructies slimmer aanpakken. Dat bereiken we door in Europa de handen ineen te slaan. (Standpunt belastingontwijking: 19/01/17) 

Scroll to top