SP: Belastingontwijking

De SP noemt diverse ambities om belastingontwijking aan te pakken.

“We pakken belastingontduiking en belastingontwijking aan. Ook grote bedrijven en multinationals gaan voortaan hun eerlijke deel in de belastingen betalen. Daarmee zorgen we ervoor dat iedereen een eerlijke bijdrage gaat leveren aan onze samenleving. We sluiten geen belastingverdragen met belastingparadijzen.” (p. 15)

“Belastingontduiking en belastingontwijking door multinationals en brievenbusondernemingen worden aangepakt, door verplichtende afspraken tussen landen in Europa.” (p. 43)

“Belastingontduiking en belastingontwijking pakken we aan, in de eerste plaats de massale ontduiking en ontwijking via Nederland. Op deze manier voorkomen we dat arme landen miljarden aan belastinginkomsten mislopen.” (p. 46)

Er moet gewerkt worden aan de invoering van een belasting op flitskapitaal. Nederland moet zich aansluiten bij de kopgroep van Europese lidstaten om een financiële transactiebelasting in te voeren”. (Standpunten 'Belasting en financiën', 19/01/17)

“De SP wil een einde maken aan belastingparadijzen, onder andere door geen belastingverdragen meer te sluiten met deze landen. De internationale wedloop waarbij de vennootschapsbelasting voortdurend wordt verlaagd moet een halt worden toegeroepen door betere internationale afspraken. Ook moet de renteaftrek beperkt worden. Het aangaan van schulden wordt in Nederland nu te veel gestimuleerd, waardoor veel bedrijven in een kwetsbare positie terechtkomen.” (Standpunten 'Belasting en financiën', 19/01/17)

Scroll to top