SP: MVO-diplomatie

De SP doet geen voorstellen voor MVO-diplomatie.