SP: Toezicht

De SP stelt voor om de capaciteit en focus van het OM uit te breiden, maar het is onduidelijk of dit ook betrekking heeft op onderzoek naar mogelijke schendingen door bedrijven in internationale ketens.

“Er komt meer capaciteit bij de politie en het Openbaar Ministerie (OM) om aangiften in behandeling te nemen en onderzoeken af te ronden. Voor ingewikkelde zaken, zoals cybercrime, fraude, milieudelicten, mensenhandel en zedendelicten, krijgen politie, OM en rechters meer mensen.” (p. 25)

Nederlandse bedrijven met dochterondernemingen zijn aansprakelijk voor de werkwijze van het dochterbedrijf in den vreemde. (Standpunt ‘Economie’, Regels voor verantwoord ondernemen in het buitenland’, 19/01/17)

Scroll to top