SP: Wetgeving

De SP stelt regels voor MVO voor bedrijven voor en wil hen ook aansprakelijk kunnen stellen voor de werkwijze van dochterondernemingen. Het wordt echter niet uitgewerkt om welke regels het gaat en of het hier over wettelijke MVO-verplichtingen gaat.

“De SP wil dat er regels worden gemaakt voor bedrijven die overzee zaken doen. Anders dan de neoliberale visie van een aantal andere partijen gelooft de SP dat de overheid eisen mag stellen aan de verantwoordelijkheid van ondernemen ver weg omdat consumenten het recht hebben om te weten of de maker van het product dat ze kopen eerlijk is betaald, of dat het geld alleen maar in de diepe zakken van een handelaar achterbleef”.

“Nederlandse bedrijven met dochterondernemingen zijn aansprakelijk voor de werkwijze van het dochterbedrijf in den vreemde.” (Standpunten 'Regels voor verantwoord ondernemen in het buitenland', 19/01/17)

Scroll to top