SP: MVO-voorwaarden

De SP stelt voor dat de overheid voortaan altijd duurzaam inkoopt. Omdat dit voorstel niet concreet wordt uitgewerkt, lijkt er sprake van de voortzetting van het huidige beleid. De partij noemt voorwaarden op het gebied van MVO voor bedrijven die overheidssteun ontvangen. Ook daarbij wordt niet helder of dat een wijziging is ten opzichte van het huidige beleid.  

“De overheid koopt voortaan altijd duurzaam in. Ook publiek vastgoed wordt zoveel mogelijk duurzaam gebouwd en ingericht.” (p. 39-10)

“Bedrijven die in aanmerking willen komen voor financiële steun van de overheid, bijvoorbeeld een subsidie, moeten aantonen dat zij belangrijke arbeidsrechten in den vreemde, zoals het niet gebruikmaken van dwangarbeid en het toestaan van vrijheid van vereniging van werknemers (vrijheid van vakbond) respecteren en waar mogelijk actief bevorderen.” (Standpunten 'Regels voor verantwoord ondernemen in het buitenland’, 19/01/17)

“Bedrijven die in aanmerking willen komen voor overheidssteun, bijvoorbeeld een subsidie, moeten werk maken van verantwoord ondernemen.” (Standpunten 'Regels voor verantwoord ondernemen in het buitenland’, 19/01/17)

Scroll to top