SP: Transparantie

De SP doet enkele voorstellen over transparantie door bedrijven over hun impact op de maatschappij. Deze voorstellen zijn weinig specifiek, maar betreffen zowel rapportage als consumenteninformatie.

“Alle middelgrote en grote Nederlandse ondernemingen rapporteren ieder jaar over wat ze doen om hun productie en import menswaardig en milieuvriendelijk te krijgen of te houden.

"Alle middelgrote en grote Nederlandse ondernemingen verbeteren de transparantie in hun keten van toeleveranciers. Zo wordt voor consumenten ook duidelijk wat ze kopen." (Standpunten 'Regels voor verantwoord ondernemen in het buitenland', 18/01/17)

Scroll to top