SGP: Arbeidsomstandigheden

De SGP doet geen voorstellen om onleefbaar loon, moderne slavernij of kinderarbeid aan te pakken. Uit het partijprogramma wordt niet duidelijk wat de partij precies verstaat onder ‘afspraken voor maatschappelijke verantwoord ondernemen’.

“Nederlandse bedrijven kunnen bijdragen aan de economische groei van ontwikkelingslanden, maar moeten zich daarbij wel houden aan de afspraken voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.” (p. 47)

Reactie SGP op score van MVO Kieswijzer Lees verder

“De genoemde ‘afspraken voor maatschappelijk verantwoord ondernemen’ richten zich natuurlijk op het aanpakken van die schrijnende schendingen. Zo hebben wij in het verleden moties gesteund die zich richtte op het uitbannen van kinderarbeid in de textielketen.”

Scroll to top