SGP: Toezicht

De SGP doet geen voorstellen voor toezicht en controle op bedrijven met betrekking tot hun MVO-beleid. Onduidelijk is wat de partij verstaat onder ‘de afspraken voor maatschappelijke verantwoord ondernemen’ en of daar enige vorm van toezicht bij komt kijken.

“Nederlandse bedrijven kunnen bijdragen aan de economische groei van ontwikkelingslanden, maar moeten zich daarbij wel houden aan de afspraken voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.” (p. 47)

“Internationale handel kan ten goede komen aan de allerarmsten, maar dat is niet automatisch het geval. Wanneer Nederlandse ondernemers en investeerders als goede rentmeesters rekening houden met de lokale politieke en sociale situatie en kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, kunnen handel en hulp elkaar prima versterken. Daarvoor is nodig dat overheden, bedrijven en ngo’s goed samenwerken.” (p. 52)

Scroll to top