SGP: Wetgeving

De SGP doet geen voorstellen voor MVO-verplichtingen voor bedrijven. Wel is sprake van ‘de afspraken voor maatschappelijke verantwoord ondernemen’, dit wordt echter niet gespecificeerd.

“Nederlandse bedrijven kunnen bijdragen aan de economische groei van ontwikkelingslanden, maar moeten zich daarbij wel houden aan de afspraken voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.” (p. 47)

Scroll to top