SGP: Afspraken met bedrijven

De SGP benadrukt het belang van samenwerking tussen bedrijven, overheden en ngo’s binnen internationale handel. Ook wil de SGP dat bedrijven zich houden aan de ‘afspraken voor maatschappelijk verantwoord ondernemen’.

Beide punten worden niet concreet uitgewerkt. Ook doet de SGP geen voorstellen om achterblijvers aan te pakken.

“Internationale handel kan ten goede komen aan de allerarmsten, maar dat is niet automatisch het geval. Wanneer Nederlandse ondernemers en investeerders als goede rentmeesters rekening houden met de lokale politieke en sociale situatie en kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, kunnen handel en hulp elkaar prima versterken. Daarvoor is nodig dat overheden, bedrijven en ngo’s goed samenwerken.” (p. 52)

“Nederlandse bedrijven kunnen bijdragen aan de economische groei van ontwikkelingslanden, maar moeten zich daarbij wel houden aan de afspraken voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.” (p .52)

Scroll to top