SGP: Transparantie

De SGP benoemt het vragen ‘van transparantie door bedrijven over MVO’ als een mogelijke rol van de overheid. Dit lijkt echter een heel vrijblijvend karakter te hebben en wordt niet verder uitgewerkt. Het blijft daarmee onduidelijk wat de SGP op dit punt wil.

“Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven om hier op een goede manier vorm aan te geven en hierover te communiceren richting de maatschappij. De overheid kan hier wel een handje bij helpen, bijvoorbeeld bij het maken en vastleggen van onderlinge afspraken of door transparantie te vragen.” (Standpunt MVO: 19/01/17)

Scroll to top