PvdD: Belastingontwijking

De PvdD doet diverse vergaande voorstellen voor het aanpakken van belastingontwijking en ‘belastingparadijs Nederland’.

“Nederland stopt het faciliteren van grootschalige belastingontwijking door multinationals, en maakt alle deals (taxs rulings) die gesloten zijn met bedrijven openbaar.” (p. 5)

“Belastingontduiking wordt aangepakt, te beginnen in Nederland en in nauwe samenwerking met andere lidstaten. Ontwikkelingslanden worden geholpen om de belastingen te ontvangen waar ze recht op hebben. Nederland verplicht bedrijven tot transparantie over de belastingen die zij betalen.” (p. 34)

“Belastingwetgeving en belastingverdragen worden zo herzien dat ontwikkelingslanden niet meer miljarden aan inkomsten mislopen via belastingontwijking door multinationals.” (p. 36)

“Belastingontduiking moet worden aangepakt, te beginnen in Nederland en in nauwe samenwerking met andere EU-lidstaten. Alle belastingafspraken (taxs rulings, zoals die onlangs met Starbucks) zullen openbaar moeten worden. De PvdD wil een einde aan de fiscale aftrekbaarheid van rente en royalty’s die betaald zijn aan hybride rechtspersonen. Ook dient de deelnemingsvrijstelling afgeschaft te worden. Er moet een bronbelasting komen op rente, royalty’s en dividenden.” (Standpunt belastingontduiking, 19/01/17)

Scroll to top