PvdD: MVO-diplomatie

De PvdD doet geen voorstellen voor MVO-diplomatie.

Reactie PvdD op score van MVO Kieswijzer Lees verder

“De PvdD wil verder gaan dan MVO-diplomatie, omdat de tijd van vrijblijvendheid voorbij is. Diplomatie verzandt al snel in ‘compromisme’ en vindt bovendien plaats buiten het zicht van de burger. De partij stelt een structurele, transparantie aanpak voor.”

“De PvdD wil de positie van ontwikkelingslanden in de wereldhandel duurzaam verbeteren en is dan ook geen voorstander van handelsmissies en andere diplomatieke betrekkingen die vooral de korte termijn-exportbelangen van Nederlandse bedrijven dienen.”

Scroll to top