PvdD: Slachtoffers

De PvdD wil de rechtspositie van slachtoffers van bedrijfsgerelateerde milieuschendingen versterken, door middel van de oprichting van een Internationaal Milieugerechtshof en een goed werkende klachtenregistratie en -afhandeling. Ook ondersteunt de partij slachtoffers van milieu- en mensenrechtenschendingen. Hoewel daarbij niet specifiek wordt gesproken over bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendingen.

“Milieu- en mensenrechtenactivisten krijgen hulp en bescherming van Nederlandse ambassades als dat nodig is. Nederland helpt hen ook bij het krijgen van toegang tot de rechter.” (p. 36)

“Nederland maakt zich sterk voor de oprichting van een Internationaal Milieugerechtshof dat milieuconflicten kan beslechten en overtredingen bestraft. Het internationaal Strafhof krijgt de mogelijkheid om bedrijven of landen die zich schuldig maken aan ecocide te vervolgen. Ecocide is grootschalige beschadiging, vernietiging of verlies van ecosystemen in een bepaald gebied. Deze nieuwe taak zou ook kunnen worden ondergebracht bij het op te richten Internationale Milieugerechtshof.” (p. 22)

“We zorgen voor een goed werkende klachtenregistratie en -afhandeling van milieudelicten en bieden slachtoffers hulp om hun recht te halen.” (p. 22)

Scroll to top