PvdD: Arbeidsomstandigheden

De PvdD doet voorstellen voor een stevige aanpak van mensenrechtenschendingen. De PvdD benoemt hierin expliciet het voorkomen en aanpakken van kinderarbeid. Ook wordt onleefbaar loon en uitbuiting expliciet genoemd. Hoewel de partij hierbij niet toelicht hoe zij deze schendingen wil voorkomen en aanpakken.

“Bedrijven worden verplicht om mensenrechtenschendingen (inclusief kinderarbeid), milieuvervuiling, dierenwelzijnsaantasting en biodiversiteitsverlies in hun ketens te identificeren, te voorkomen en aan te pakken.” (p. 36)

“Kinderarbeid, moderne slavernij, onleefbare lonen en werktijden, onveilige werkomstandigheden, verbod op vakbondsvorming en ander vormen van uitbuiting zijn nog steeds aan de orde van de dag. De positie van ontwikkelingslanden in de wereldhandel moet daarom versterkt worden.” (Standpunten wereldhandel, 19/01/17)

“Kinderarbeid en uitbuiting van werknemers zijn onacceptabel en worden actief bestreden.” (Standpunten wereldhandel, 19/01/17)

Scroll to top