PvdD: Afspraken met bedrijven

De PvdD noemt een heldere ondergrens voor MVO voor bedrijven en doet voorstellen om bedrijven te verplichten en te stimuleren zich daaraan te houden. De PvdD refereert niet aan multi-stakeholderinitiatieven voor MVO omdat zij een verplichtende aanpak wil. De regie ligt daarbij bij de overheid, niet bij de bedrijven zelf. De partij geeft aan geen compromissen te willen sluiten.

Wij sluiten geen compromissen over een duurzame toekomst. Wij zijn daarmee de aanjager van een ambitieuzer milieubeleid.” (p. 19)

We willen af van het vrijblijvende karakter van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Naast een MVO-toezichthouder komen er duidelijke afspraken over rapportage van inspanningen en resultaten door bedrijven.” (p. 36)

Scroll to top