PvdD: MVO-voorwaarden

De PvdD doet diverse voorstellen voor de overheid om duurzamer in te kopen en de huidige aanbestedingsprocedures aan te passen. Daarnaast noemt de partij de strengere beoordeling van exportkredieten. De partij gaat niet specifiek in op andere vormen van overheidssteun voor bedrijven. Desalniettemin beogen de maatregelen een belangrijke versterking van het MVO-beleid.

“De Nederlandse overheid besteedt jaarlijks ruim 60 miljard euro aan producten en diensten. Dat is bijna 10% van het bruto binnenlands product (bbp). Hiermee hebben overheden en semioverheden een krachtig instrument in handen voor verduurzaming, innovatie en versterking van het midden- en kleinbedrijf. De aanbestedingsprocedures worden zodanig aangepast dat alle inkopen gegarandeerd duurzaam, diervriendelijk en sociaal verantwoord zijn. Met name het midden- en kleinbedrijf moet hiervan kunnen profiteren.” (p. 5)

“Alle beleid, op welk gebied dan ook, wordt langs de duurzaamheidsmeetlat gelegd.” (p. 19)

“De overheid geeft het goede voorbeeld. De norm voor inkoop van alle producten en aanbestedingen wordt:100% duurzaam en fair trade. Dit geldt ook voor de inkoop van voedsel, energie en bedrijfskleding.” (p. 19)

“Exportkredieten van de overheid worden zeer streng beoordeeld op de gevolgen van het project voor mens, dier en milieu.” (p. 23)

Scroll to top