PvdD: Transparantie

De PvdD doet ambitieuze voorstellen voor verplichte rapportage door grote bedrijven over hun impact op mensen, dieren, natuur, milieu en klimaat. Daarnaast stelt de partij ook heldere informatie naar consumenten voor, hoewel dit zich vooral richt op voedingsmiddelen.

“Grote bedrijven geven verplicht inzicht in de herkomst van de materialen die zij gebruiken en de omstandigheden in de productieketen. Ze publiceren jaarlijks een winst- en verliesrekening voor mensen, dieren, natuur, milieu en klimaat.” (p. 22 en 36)

“Voedingsmiddelen krijgen een duidelijk etiket met informatie over herkomst, dierenwelzijn, sociale omstandigheden, gezondheidsaspecten en de ecologische voetafdruk. In het geval van vlees, zuivel en eieren laat het etiket ook zien waar het dier geboren, gehouden en geslacht is.” (p.13)

Scroll to top