PvdA: MVO-diplomatie

De PvdA wil diplomatie via ambassades inzetten voor o.a. democratische ontwikkeling en het ondersteunen van mensenrechtenverdedigers en op deze manier een bijdrage te leveren aan een veilige en eerlijke wereld. Hierbij wordt MVO echter niet vermeld.

“Wij steunen democratische ontwikkeling, maatschappelijke initiatieven, rechtsstaatontwikkeling en institutionele versterking. Het inzetten van alle instrumenten (zoals stille diplomatie, publieke druk of actieve steun aan moedige mensenrechtenverdedigers) vraagt om meer capaciteit op ambassades.” (p. 59)

“Diplomatie blijft essentieel om voor onze eigen waarden en belangen op te komen en om een bijdrage te leveren aan een veilige en eerlijke wereld. We houden het ambassadenetwerk op peil en breiden uit waar kansen zich voordoen of als de politieke situatie daar om vraagt.” (p. 60)

“Ook willen we dat onze ambassades alert zijn op onbedoelde neveneffecten van beleid die ontwikkelingsprojecten belemmeren.” (p.60)

Scroll to top