PvdA: Slachtoffers

De partij stelt dat bedrijven aangesproken en aangeklaagd kunnen worden als zij niet aan de internationale normen van de OESO- of ILO-normen voldoen. Hierbij is niet duidelijk of dit ook betekent dat de rechtspositie van slachtoffers van bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendingen wordt versterkt.

“Wij gaan voorbij de vrijblijvendheid en willen dat bedrijven worden verplicht om te rapporteren over hun wijze van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook willen we dat bedrijven erop aangesproken en aangeklaagd kunnen worden als zij niet aan internationale normen zoals de OESO- of ILO-normen voldoen….” (p. 61)

Scroll to top