PvdA: Arbeidsomstandigheden

De PvdA doet concrete voorstellen om kinderarbeid aan te pakken. Hierin gaat zij verder dan het huidige beleid. Daarnaast is er sprak van vergaande voorstellen voor mensenrechten in het algemeen. Daarbij wordt ‘elementaire arbeidsvoorwaarden’ genoemd, maar is er geen expliciete vermelding van onleefbaar loon of dwangarbeid.

“Wij willen via wetgeving de verkoop en import van producten verbieden die met kinderarbeid tot stand zijn gebracht.” (p.26)

“Wij gaan voorbij de vrijblijvendheid en willen dat bedrijven worden verplicht om te rapporteren over hun wijze van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook willen we dat bedrijven erop aangesproken en aangeklaagd kunnen worden als zij niet aan internationale normen zoals de OESO- of ILO-normen voldoen, en bijvoorbeeld producten van kinderarbeid in Nederland verkopen.” (p. 61)

Scroll to top