PvdA: Toezicht

De PvdA doet diverse voorstellen voor verplichtingen, bescherming en sancties op het gebied van MVO. Het is waarschijnlijk dat daarbij ook controle en toezicht nodig is, maar dit staat niet expliciet vermeld.

“Ook willen we dat bedrijven erop aangesproken en aangeklaagd kunnen worden als zij niet aan internationale normen zoals de OESO- of ILO-normen voldoen, en bijvoorbeeld producten van kinderarbeid in Nederland verkopen (zie ook hst. 4).” (p. 61)

“In de mondiaal georganiseerde economie dreigt te vaak een ‘race naar de bodem’, waarin bijna alles geoorloofd lijkt in de strijd om de laagste prijs; grondstoffen worden schaamteloos uitgeput en elementaire arbeidsvoorwaarden getart. Meer en meer worden vergaande en ingrijpende beslissingen genomen in de bestuurskamers van internationale ondernemingen, terwijl de gevolgen neerslaan op lokaal en nationaal niveau. …. Wij leggen ons daar niet bij neer en willen dat de overheid beschermt en sanctioneert waar fiscale, ecologische en sociale grenzen worden overschreden.” (p. 8)

Scroll to top