PvdA: MVO-voorwaarden

De PvdA maakt geen vermelding van duurzaam inkopen of van MVO-voorwaarden voor bedrijven die steun ontvangen van de overheid. Wel zijn er enkele verwijzingen naar de link tussen vergroening in Nederland en overheidssubsidies, maar deze lijken geen betrekking te hebben op de impact van bedrijven op mens en milieu in internationale waardeketens.

“Om de economie voortvarend door de noodzakelijke veranderingen te loodsen, willen wij een masterplan duurzame economie: een moderne industriepolitiek voor de overgang van een op fossiele grondstoffen draaiende economie naar een duurzame economie. Dit vereist een overheid die consistent is en duidelijke keuzen maakt en uitvoert voor de lange termijn. De transitie beslaat een periode van minimaal tien jaar, en dat moet doorwerken in de systematiek van overheidssubsidies aan het bedrijfsleven.” (p. 23)

“Directe inkomenssteun voor boeren vervangen we door subsidies die gekoppeld zijn aan het realiseren van maatschappelijke opgaven, zoals duurzaamheid, natuurbehoud, gezondheid en dierenwelzijn.” (p. 28)

Scroll to top