PvdA: Transparantie

De PvdA doet concrete en ambitieuze voorstellen voor transparantie van bedrijven over hun impact op de maatschappij. Hierin gaat de PvdA voorbij de vrijblijvendheid van bedrijven. Ook stelt de partij voor een productlabel voor consumenten te ontwikkelen en een database om de totstandkoming van producten inzichtelijk te maken.

“Wij gaan voorbij de vrijblijvendheid en willen dat bedrijven worden verplicht om te rapporteren over hun wijze van maatschappelijk verantwoord ondernemen.” (p. 61)

“Wij willen dat ieder product een productlabel krijgt waaraan de consument kan zien wat de sociale en ecologische prestatie of belasting van het product en de verpakking is.” (p. 28)

“Producenten moeten een transparante database publiceren over hun producten, zodat de consument verantwoord kan kiezen.” (p. 28)

Scroll to top