GroenLinks: Belastingontwijking

GroenLinks doet diverse, zeer concrete voorstellen om belastingontwijking aan te pakken.

“Belastingontduiking wordt zwaarder bestraft en belastingontwijking wordt aangepakt. Multinationals gaan gewoon belasting betalen. Nederland mag geen spil meer zijn in internationale belastingconstructies die ten koste gaan van belastingbetalende burgers en van ontwikkelingslanden. In Europa wordt Nederland aanjager van de internationale aanpak van belastingontwijking.” (p. 15)

“We pakken belastingontwijking aan en saneren de financiële sector:

  1. We pakken belastingontwijking door multinationals aan door het beperken van fiscale ontwijkingsmogelijkheden via onder meer de innovatiebox, doorsluisconstructies en vestigingen in belastingparadijzen. Nederland zet zich in voor een geharmoniseerde Europese grondslag voor de vennootschapsbelasting met een minimumtarief.
  2. Multinationals worden verplicht per land openbaar te maken hoeveel vennootschapsbelasting zij betalen, hoeveel winst zij maken en wat de omvang van hun activiteiten is. Speciale belastingafspraken met de fiscus worden openbaar gemaakt.
  3. Belastingverdragen met ontwikkelingslanden worden aangepast en voorzien van een antimisbruikbepaling. Bij onderhandelingen worden de belangen van ontwikkelingslanden beschermd.
  4. We verscherpen het toezicht op trustkantoren die nu werken voor brievenbusfirma’s. We saneren de sector met strenge regels en door illegale praktijken harder aan te pakken. Er komt een openbaar register waarin staat wie de eigenaar is van een brievenbusfirma en wie profiteert van constructies via brievenbusfirma’s en trustkantoren.” (p. 17)
Scroll to top