GroenLinks: MVO-diplomatie

GroenLinks stelt dat vredes-, mensenrechten- en ontwikkelingsdiplomatie voorrang krijgen op het economische belang van het Nederlandse bedrijfsleven. Ook wil GroenLinks maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden ondersteunen. Dit wordt echter niet verder uitgewerkt. Ook doet de partij geen voorstellen om diplomatie in te zetten ter bevordering van MVO door andere overheden.

“Het buitenlandbeleid van Nederland is gericht op eerlijke verdeling van welvaart,  duurzaamheid en het versterken van democratie en mensenrechten. Vredes-,  mensenrechten- en ontwikkelingsdiplomatie krijgen voorrang boven economische diplomatie. Ontwikkelingssamenwerking gaat over het belang van mensen in ontwikkelingslanden, niet om het economisch belang van het Nederlands bedrijfsleven. ….. Nederland steunt het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden: burgerbewegingen, mensenrechten- en milieuactivisten en vrouwen- en LHBTI-emancipatie.” (p. 73)

“Alle aspecten van internationaal beleid, zoals handelspolitiek, worden getoetst op hun gevolgen voor ontwikkelingslanden en bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelen.” (p. 74)

Reactie GroenLinks op score van MVO Kieswijzer Lees verder

“Voor GroenLinks staan mensenrechten en duurzaamheid centraal in het buitenlands beleid. Natuurlijk ook juist waar het handel en ontwikkelingssamenwerking betreft.”

Scroll to top