GroenLinks: Slachtoffers

GroenLinks stelt voor dat slachtoffers van bedrijven die ‘herhaaldelijk’ weigeren mensenrechten na te leven, moeten worden beschermd en gecompenseerd. Het is niet duidelijk waarom de partij dit pas voorstelt bij herhaaldelijke schendingen.

Daarnaast ondersteunt de partij mensenrechtenactivisten in ontwikkelingslanden en krijgt het welzijn van mensen elders in de wereld voorrang op economische belangen.

Dit wordt echter niet specifiek in verband gebracht met de rechtspositie van slachtoffers van bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendingen.

“Nederland steunt het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden: burgerbewegingen, mensenrechten- en milieuactivisten en vrouwen- en LHBTI-emancipatie.” (p. 74)

“Mensenrechtenschendingen laten we niet onweersproken, ook wanneer die worden begaan door grote handels-of verdragspartners.” (p. 71)

“Nederland zet zich in voor bestraffing van ecocide, onder meer door het internationaal strafhof.” (p. 75)

“Tegen landen en bedrijven die herhaaldelijk weigeren mensenrechten na te leven, moet worden opgetreden en slachtoffers moeten beschermd en gecompenseerd worden.” (Standpunten mensenrechten: 19/01/17)

De reactie van GroenLinks op de score van de MVO Kieswijzer Lees verder

"GroenLinks wil de mogelijkheid scheppen voor slachtoffers, of ngo’s namens hen, om te kunnen procederen tegen bedrijven die niet maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor uitzonderlijk grote misdaden tegen het leefmilieu, ook door bedrijven, scheppen wij de mogelijkheid van het vervolgen van ‘ecocide’."

Scroll to top