GroenLinks: Arbeidsomstandigheden

GroenLinks benoemt specifiek de inzet voor een leefbaar loon en veilige arbeidsomstandigheden en streeft naar bindende regelgeving voor uitbuiting van mens en milieu. Er wordt echter geen expliciete aandacht besteed aan kinderarbeid.

“Nederland wordt koploper in internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. We stellen strengen eisen voor leefbare lonen, veilige arbeidsomstandigheden.” (p. 74)

“Door de risico’s op dit terrein (IMVO) in kaart te brengen en aan te pakken, worden grove schendingen van mensenrechten voorkomen. … GroenLinks wil daarom bindende wetgeving voor bedrijven om uitbuiting van mens en milieu tegen te gaan.” (Standpunten IMVO: 19/01/17)

Reactie GroenLinks op score van MVO Kieswijzer Lees verder

“GroenLinks noemt leefbare lonen en veilige arbeidsomstandigheden expliciet en wil hier strenge eisen aan stellen. Het spreekt voor zich dat slavernij en kinderarbeid geen veilige arbeidsomstandigheden zijn.”

Scroll to top