GroenLinks: Toezicht

GroenLinks omschrijft ambities voor een groene en duurzame economie en spreekt zich uit tegen grondstoffen die verbonden zijn aan uitbuiting, landroof, milieuschade of mensenrechtenschendingen. Er wordt ook gerefereerd aan de noodzaak tot toezicht, hoewel weinig specifiek.

“GroenLinks vindt dat multinationals de richtlijnen voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen moeten volgen. De overheid moet er actief op toezien dat dit gebeurt. Door de risico’s op dit terrein in kaart te brengen en aan te pakken worden grove schendingen van mensenrechten voorkomen.”

“De OESO-richtlijnen en UN Guiding Principles over verantwoord ondernemen zijn nuttige richtlijnen, maar er bestaat geen mechanisme om af te dwingen dat bedrijven deze richtlijnen ook echt naleven.” (Standpunten IMVO: 19/01/17)

Scroll to top