GroenLinks: Wetgeving

GroenLinks doet diverse voorstellen voor bindende wetgeving voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiervoor verwijst de partij ook naar concrete voorstellen op Europees niveau.

“Binnen de Europese Unie ijvert Nederland ervoor dat bedrijven geen grondstoffen gebruiken waarvan de winning of productie verbonden is met conflicten, uitbuiting, landroof of grote milieuschade.” (p. 11)

“Nederland wordt koploper in internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. We stellen strenge eisen voor leefbare lonen, veilige arbeidsomstandigheden, en milieuzorg in productielanden. We dwingen meer transparantie af over de gehele productieketen, van grondstofwinning tot afvalverwerking.” (p. 74)

“De EU bevordert maatschappelijk verantwoord  ondernemen. Dat vereist:

d) een wet die bedrijven verplicht tot openheid over de herkomst van grondstoffen, zoals conflictmineralen, en tot due diligence (gepaste  zorgvuldigheid), en de import van grondstoffen  die zijn verkregen met geweld of ernstige  mensenrechtenschendingen verbiedt

e) (keten)aansprakelijkheid van Europese bedrijven voor ernstige milieumisdrijven en schendingen van mensenrechten en  fundamentele arbeidsrechten, zodat slachtoffers  van bijvoorbeeld olielekkages of branden in textielfabrieken binnen de EU kunnen procederen tegen deze bedrijven.”

(Europees Programma 2014 (p. 62))

“De OESO-richtlijnen en UN Guiding Principles over verantwoord ondernemen zijn nuttige richtlijnen, maar er bestaat geen mechanisme om af te dwingen dat bedrijven deze richtlijnen ook echt naleven. Ook de IMVO-convenanten die onder leiding van Minister Ploumen worden opgesteld zijn een tandeloze tijger. GroenLinks wil daarom bindende wetgeving voor bedrijven om uitbuiting van mens en milieu tegen te gaan.” (Standpunt IMVO (18/01/17) https://groenlinks.nl/standpunten/internationaal-maatschappelijk-verantwoord-ondernemen-imvo

Scroll to top