GroenLinks: Afspraken met bedrijven

GroenLinks richt zich op een groene en sociale samenleving en economie en zet daarbij vooral in op wetgeving. Op Europees niveau is wel erkenning voor het belang van ‘publieke en private duurzaamheidsinitiatieven’, maar dit wordt niet verder uitgewerkt.

“De OESO-richtlijnen en UN Guiding Principles over verantwoord ondernemen zijn nuttige richtlijnen, maar er bestaat geen mechanisme om af te dwingen dat bedrijven deze richtlijnen ook echt naleven. Ook de IMVO-convenanten die onder leiding van Minister Ploumen worden opgesteld zijn een tandeloze tijger. GroenLinks wil daarom bindende wetgeving voor bedrijven om uitbuiting van mens en milieu tegen te gaan. GroenLinks wil dat Europese landen samen optrekken op dit punt.” (Standpunten IMVO:19/01/17) 

“De EU bevordert maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat vereist:

i) ondersteuning van private en publieke initiatieven die duurzaamheidsstandaarden  ontwikkelen voor internationale  productieketens, zoals die van palmolie en textiel; de EU zet zich in voor hoge standaarden  en behoudt zich het recht voor om zelf striktere  eisen te stellen.” (Europees Programma 2014 (p. 63))

Scroll to top