GroenLinks: MVO-voorwaarden

GroenLinks stelt voor dat overheidsinstanties duurzamer gaan inkopen. Dit lijkt vooral gericht op vergroening en innovatie en niet (of minder) op de impact van bedrijven op mens en milieu in internationale ketens.

Daarnaast stelt GroenLinks voor dat ondernemingen die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen geen overheidssteun meer ontvangen, hoewel dit niet heel concreet is uitgewerkt.

“Overheidsinstanties gaan volledig duurzaam inkopen en aanbesteden, van schone stroom tot circulaire gebouwen. Dit wordt bij aanbestedingsopdrachten bereikt door te gunnen op waarde, waarbij niet de aanschafprijs leidend is, maar kwaliteit en duurzaamheid.” (p. 13)

“GroenLinks wil maatschappelijk verantwoord ondernemen op alle mogelijke manieren ondersteunen. De overheid moet zelf duurzaam inkopen en groen aanbesteden. Vergunningen moeten sneller worden verleend aan groene initiatieven van burgers en bedrijven. Ondernemingen die de rechten van werknemers of omwonenden schenden, hoeven niet langer te rekenen op enige vorm van staatssteun.” (Standpunten website: 19/01/17)

Scroll to top