D66: MVO-diplomatie

D66 ziet diplomatie als een belangrijk middel om, naast economische belangen, ook te streven naar rechtsorde, veiligheid, mensenrechten en democratie. D66 stelt versterking van het diplomatieke netwerk voor, waarbij niet specifiek aandacht aan MVO wordt besteed.

“Er is en blijft behoefte aan behartiging van de economische belangen van Nederland in het buitenland. Daarbij heeft Nederland een verantwoordelijkheid voor de meer dan een miljoen Nederlanders in het buitenland. Binnen de contouren van een gemeenschappelijk Europees buitenlandbeleid willen we een actieve diplomatie en een overheid die zich sterk richt op het buitenland. Het kiezen voor rechtsorde, veiligheid, mensen - rechten en democratie vormt een startpunt. … Onze positie als land van vrede en recht gaat gepaard met de verplichting deze waarden vol overtuiging uit te dragen.” (p. 134)

“Nederland kan zijn stem voor democratie en rechtsstaat niet laten horen, maatschappelijke organisaties ondersteunen, onze ondernemers faciliteren of Nederlanders in het buitenland helpen zonder de juiste middelen. Daarom investeren we in een diplomatieke dienst, die meer dan voorheen is gericht op aanwezigheid in het buitenland: een sterk netwerk van Nederlandse ambassades, adequate vertegenwoordiging bij internationale organisaties en voldoende capaciteit voor tijdelijke internationale missies.” (p. 134)

“Het is belangrijk dat bij economische missies, ook de mensenrechten worden besproken.” (p. 136)

“Aantasting van beginselen van democratische rechtsstaat moet gevolgen hebben voor onze internationale relaties.” (p. 135)

Scroll to top