D66: Slachtoffers

D66 maakt geen expliciete vermelding voor het ondersteunen van slachtoffers van bedrijfsgerelateerde schendingen. Er wordt wel gerefereerd aan rechtszekerheid, maar dat lijkt niet te gaan om slachtoffers van bedrijfsgerelateerde schendingen buiten Nederland.

“Handel brengt welvaart en kansen en steunt de ontwikkeling van vreedzame relaties tussen landen. Deze positieve effecten van handel vereisen wel heldere waarborgen voor milieu, dierenwelzijn, privacy, consumentenbescherming en rechtszekerheid.” (p. 75)

Reactie D66 op score MVO Kieswijzer Lees verder

D66 vindt dat slachtoffers hun recht moeten kunnen halen, zo blijkt uit een toelichting per mail.

“D66 streeft naar een vrije en rechtvaardige wereld. Dat betekent dat we streven naar een wereld waarin de progressieve liberale waarden centraal staan. Zonder een goed functionerende rechtsstaat en democratie bestaat vrijheid namelijk niet. Voor individuen betekent dit dat we mensenrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting en gelijke rechten tussen mannen en vrouwen, vooropstellen.” … Iedereen, waar ook ter wereld, heeft het recht en de vrijheid zichzelf te zijn. We vergroten daartoe de uitgaven voor het Nederlands mensenrechtenfonds.” (p. 135)

Scroll to top