D66: Arbeidsomstandigheden

D66 doet voorstellen om onleefbaarloon, moderne slavernij en kinderarbeid aan te pakken, o.a. door voor de Wet zorgplicht kinderarbeid te stemmen en zich in te zetten voor arbeiders- en vakbondsrechten. De partij werkt niet heel concreet uit hoe zij moderne slavernij en onleefbaarloon willen aanpakken.

 “D66 zet zich actief in voor de strijd tegen onder andere onleefbaar loon, moderne slavernij en kinderarbeid. D66 heeft voor de Wet zorgplicht kinderarbeid gestemd en daarop 6 verbetervoorstellen ingediend om de beter effectiever te maken. Per 2020: kinderarbeid moet wat D66 betreft kinderarbeid geheel uit de textielketens geweerd zijn. Verder zet het voorstel van D66 in op het opkomen voor arbeiders- en vakbondsrechten en de economische zelfredzaamheid van elke wereldburger. “ (Standpunt website MVO, 20-02-2017)

Reactie D66 op score van MVO Kieswijzer Lees verder

“Wij zetten ons absoluut in om specifiek onleefbaar loon, moderne slavernij en kinderarbeid aan te pakken. Voorbeelden hiervan zijn onze inzet om kinderarbeid uit textielketens en smartphoneketens te weren en onze voorstellen om op te komen voor arbeids- en vakbondsrechten en om mensen economisch zelfredzaam te maken.”

Scroll to top