D66: Wetgeving

D66 doet geen voorstellen voor MVO-verplichtingen voor bedrijven.

Reactie D66 op score van MVO Kieswijzer:

“D66 is een grote aanjager van het stimuleren van MVO. Wij geloven dat het resultaat groter en duurzamer (toekomstbestendiger) is wanneer het uit een cultuuromslag binnen bedrijven komt, al dan niet ten gevolge van veranderende eisen van consumenten, dan wanneer het slechts gebaseerd is op wettelijke regels. …. D66 is wel bereid om zo nodig alvast een wettelijke stok achter de deur te zetten als ander beleid (o.a. convenanten) onvoldoende effectief is, bijvoorbeeld ten aanzien van kinderarbeid.”

Scroll to top