D66: MVO-voorwaarden

D66 zet in op 100% duurzaam inkopen van alle overheidsinkopen en ziet dit als instrument om duurzaamheid te stimuleren en te belonen. D66 lijkt met duurzaamheid vooral vergroening en innovatie te bedoelen. Sociale aspecten en internationale productieketens worden niet genoemd.

Daarnaast wordt er geen vermelding gedaan over MVO-voorwaarden bij overheidssteun.

“D66 wil de komende kabinetsperiode met gemeenten, provincies en waterschappen bereiken dat 100% van alle overheidsinkopen duurzaam zijn, zonder dat we criteria afzwakken. Het leveren van maatschappelijke meerwaarde wordt gestimuleerd en beloond. Mede op deze manier neemt de overheid haar verantwoordelijkheid door haar inkoopkracht als stuurmiddel in te zetten om duurzame ontwikkelingen aan te jagen.” (p. 40)

“De overheid loopt met haar € 60 miljard aan duurzame inkoop voorop en zorgt voor de benodigde randvoorwaarden.” (p. 63)

Reactie van D66 op score van MVO Kieswijzer Lees verder

 "100% van de overheidsinkopen moet duurzaam zijn. Dit is inderdaad de huidige ambitie van beleid. Iedereen weet echter dat die 100% nog lang niet wordt gehaald. Het huidige beleid klinkt daarmee op papier erg mooi, maar D66 wil dat die 100% ook daadwerkelijk in de praktijk wordt gehaald."

"D66 wil dat wanneer er duurzaam wordt ingekocht, dit gedaan wordt op basis van de meest actuele kennis van zaken en over het breedst mogelijk spectrum (circulair, CO2, etc.). Dat is een stap die tot nu toe onvoldoende wordt gezet. Vaak simpelweg omdat de kennis niet in huis is bij de organisatie."

"D66 heeft in het verleden diverse moties ingediend en/of ondersteund op het gebied van duurzaam inkopen."

Scroll to top