D66: Transparantie

D66 doet diverse voorstellen m.b.t. transparantie door bedrijven over hun impact op de maatschappij. 

“D66 is trots op grote en kleine Nederlandse bedrijven die de kansen en noodzaak zien om hun bedrijfsvoering fundamenteel te verduurzamen, verantwoordelijkheid nemen voor hun impact op de wereld om hen heen, zichzelf doelen stellen en hierover transparant rapporteren. D66 wil dat de overheid deze beweging steunt, bijvoorbeeld door samenwerking in duurzame ketens te vereenvoudigen en te stimuleren.” (p.47).

"D66 ziet de consument als belangrijke schakel om bedrijven maatschappelijk verantwoord te laten ondernemen. Daarvoor is transparantie en toegankelijkheid van informatie nodig. Alleen met voldoende transparantie kan de consument duurzame en verantwoorde keuzes maken. D66 wil de huidige, onduidelijke keurmerken vervangen voor één systeem met kleurcodes. ….. Een laag bevat dan informatie over nutriënten/voedingsgehalte, de andere laag bevat voor die productgroep relevante productie-informatie. Bijvoorbeeld vrijwaring van kinderarbeid, eerlijk loon, verantwoord watergebruik of lage CO2-uitstoot bij productie” (Standpunt website MVO, 20-2-2017)

“Ten aanzien van bijvoorbeeld kleding zetten wij ons ook in dat de MVO-verklaringen die volgen uit de aanhangige Wet zorgplicht kinderarbeid in een openbaar, gratis toegankelijk en digitaal doorzoekbaar register terechtkomen, zodat Ngo’s hieruit gemakkelijk een applicatie aan kunnen koppelen die bijvoorbeeld een groen, oranje of rode signalering geeft als met een smartphone het logo van het product gescand wordt.”  (Standpunt website MVO, 20-2-2017)

Ook hecht D66 waarde aan het vergroten van ketentransparantie. Dit punt wordt echter niet heel concreet uitgewerkt.

“Om zeker te weten dat aan MVO-richtlijnen voldaan wordt, en dat controleerbaar te maken, is een vergrootte ketentransparantie nodig. D66 stelt vragen over bloedkolen, 3TG-conflictmineralen en activiteiten van multinationals waar rechten geschonden worden (zoals Shell in de Nigerdelta). Inzet daarbij is keer op keer meer openheid creëren en het toewerken naar het handhaven van de MVO in die sectoren. In de voedselsector gaat de recent gepubliceerde D66-visie ‘Weet Wat Je Eet’ daar met meerdere concrete voorstellen op in.” (Standpunt website MVO, 20-2-2017)

 

Scroll to top