Christenunie: Belastingontwijking

De CU doet diverse voorstellen om belastingontwijking en -ontduiking aan te pakken, zowel op Europees als op Nederlands niveau. Deze worden echter niet heel concreet uitgewerkt.

“Belastingontwijking, -ontduiking en fraude effectief bestrijden. Geen extra belastingvoordelen voor buitenlandse bedrijven. Voor het toezicht worden voldoende middelen voor personeel en materieel (automatisering) ter beschikking gesteld. Alle vormen van belastingontduiking en fraude worden hard aangepakt. Nederland spant zich in om te voorkomen dat multinationale bedrijven belastingbetaling ontwijken of ontduiken. Om de doorgaande ‘race to the bottom’ van winstbelastingen te stoppen bepleiten we, evenals voor de btw, in Europees verband een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting.” (p. 19)

“Na LuxLeaks en de PanamaPapers dienen mondiale, maar in elk geval Europese afspraken te worden gemaakt over het betalen van belastingen. Uitgangspunt dient te zijn, dat belasting wordt betaald waar de winst wordt gemaakt of inkomen wordt verkregen. CU is voor Europese afspraken over het betalen van belastingen door bedrijven.” (p. 92)

“Belasting hoort te worden betaald waar winst en inkomen wordt verkregen. De ChristenUnie wil dat Nederland meer doet om belastingontwijking tegen te gaan, ook in eigen land. Bedrijven moeten openbaar maken waar zij belasting betalen.” (p. 101-102)

Reactie CU op score MVO Kieswijzer: Lees verder

 CU zet in haar reactie de verschillende voorstellen op een rij. Hoewel het MVO Platform deze punten positief waardeert, is zij echter van mening dat de genoemde voorstellen nog onvoldoende zijn uitgewerkt en dat vergaande maatregelen nodig zijn om belastingontwijking aan te pakken.

“Voorstellen CU op belastingontwijking:

  1. Voldoende middelen om te bestrijden.
  2. Geen extra belastingvoordelen voor buitenlandse bedrijven.
  3. Harde aanpak.
  4. Minimumtarief vennootschapsbelasting in Europees verband.
  5. Europese afspraken over het betalen van belastingen door bedrijven.
  6. Openbaarmaking door bedrijven (m.a.w.: country-by-country reporting).” 
 
Scroll to top